Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

A-HLR BARN

Kurslängd 8 timmar.

Max antal deltagare 6 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Denna utbildning vänder sig till sjukvårdspersonal som redan kan HLR Barn och S-HLR Barn.

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

Behandlingsmål vid hjärtstopp

Kort repertetion S-HLR Barn

Lärandemål för deltagare

Teori och tillämpning av ABCDE

Öppna luftväg, andning, cirkulation

Läkemedel och detaljerad hjälpmedel teknik

Säkerhetsaspekter och handlingsplan

HLR med mycket god kvalitet

Hantera anhörigas närvaro

Att ta ett beslut, avsluta HLR

Organisationer och samarbete

Prehospitalt arbete och teamträning

Vård efter hjärtstopp

Fördjupad kunskaper inom relevanta orsaker till hjärtstopp

Neonatal HLR

Förflyttning och lyftteknik

Lösa problematik på ett smidigt och effektivt sätt mm…

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.