Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

VUXEN-HLR

VUXEN-HLR

Kurslängd 1 timme.

Max antal deltagare 16 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Varje år drabbas 5000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhuset i Sverige. Chansen att överleva minskar med 10% varje minut som går utan livräddande insats. Ambulansens medel framkörningstid i stockholm är ca 8 minuter. Påbörjad HLR ger en större chans att överleva.

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

Basal L-ABC

Utföra medvetandekontroll

Utföra andningskontroll

Larma 112

Göra inblåsningar och kompressioner

Göra HLR med god kvalitet

Reversibla orsaker till hjärtstopp

Utföra ryggslag och buktryck vid luftvägshinder

Förflyttning och lyftteknik

Lösa problem på ett smidigt och effektivt sätt mm..

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper.

Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.

Enligt Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:7), Första hjälpen och krisstöd, ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning på varje arbetsplats. Hänsyn ska tas till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns. Dessutom måste man se till att kunskaperna och färdigheterna hålls aktuella.