Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABCDE & HLR MED HJÄRTSTARTARE

FÖRSTA HJÄLPEN L-ABCDE + HLR med hjärtstartare

Kurslängd 4 timmar.

Max antal deltagare 16 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

First + Aid väska på bild går att köpa till av oss.

Att ha kunskap om, och våga ge, första hjälpen kan rädda liv när någon blir sjuk eller skadad. HLRäddning erbjuder första hjälpen kurs som gör dig bättre förberedd när olyckan är framme.

Första hjälpen handlar om den hjälp du ger en person som blivit skadad eller akut sjuk. Det kan vara allt från att stoppa en blödning eller hantera ett krampanfall till att hålla en skadad person vid liv i väntan på att vi i ambulansen anländer. Under vår kurs i första hjälpen får du lära dig viktiga, ibland livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver.

Våra instruktörer är huvudinstruktörer inom ambulansen. De är sjukvårdens experter på livräddning i prehospitalt miljö. När du går utbildning hos oss får du ta del av vår kunskap och erfarenhet av att rädda liv och ta hand om akuta skador och sjukdomsfall.

Nedan följer vad som ingår i HLR med L-abcde. Varvas med teori och praktiska övningar.

L: Livsvfarlig läge
Stanna upp, överblicka situationen, bedömma om det är säkert etc…

A: Kontroll av andning
Normal eller onormalt andning, skapa fria luftvägar, stabilt sidoläge etc..

B: Blödning
Stoppa blödning med diverse utrustningar etc…

C: Chock/ Cirkulationssvikt
Olika sjukdomssymptom, olika akuta tillstånd som kan ge cirkulationssvikt etc…

HLR med hjärtstartare

Identifiera hjärtstopp

Reversibla orsaker till hjärtstopp

Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll

Utföra HLR med god kvalitet

Starta hjärtstartaren och följa instruktioner

Identifiera luftvägsstopp

Utföra ryggslag och buktryck

Förstå vikten av regelbunden träning

Förflyttning och lyftteknik

Sjukdomstillstånd och akut omhändertagande 

Lösa problematik på ett smidigt och effektivt sätt mm……

Utöver ovanstående kurs (HLR med Aed + L-abcde) erbjuder vi även specialanpassade kurser, som tex

Fallskydd, Hjärtinfarkt, El-olycka, Uttorkning, Frätskada, Värmeslag, Brännskada, Bröstkorgskador, Sköldskada, Nackskada, Allergi, Hjärnskakning, Skallskada, Astma, Utslagen tand, Blödning, Stukning, Cirkulationssvikt, Fraktur, Stroke, Ögonskador, Kemiskt ämne, Epilepsi, Diabetes, mm……

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Under utbildningen strävar vi efter att skapa en djupare förståelse hos deltagarna. Därför går vi igenom hela situationen kring en person som har skadat sig eller drabbats av en akut sjukdom. Varje avsnitt startar med teori och diskussion för att bygga upp kunskap. Sedan kommer de praktiska momenten där du får öva på handgreppen utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi teori och praktiska övningar under hela utbildningen.

Efter utbildningen hos oss ska du kunna bedöma läget, förstå de bakomliggande orsakerna, tänka självständigt och sedan vidta rätt åtgärder utifrån det. Du har fått en utbildning med det rekommenderade grundinnehållet, men också mer fördjupning och ett skräddarsytt innehåll för era behov.

Boka kurs  

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.

Enligt Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:7), Första hjälpen och krisstöd, ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning på varje arbetsplats. Hänsyn ska tas till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns. Dessutom måste man se till att kunskaperna och färdigheterna hålls aktuella.