Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

HJÄRTSTARTARE CU MEDICAL I-PAD SP1 AED

Pris: 15495kr exkl moms

CU MEDICAL I-PAD SP1 halvautomatisk hjärtstartare

CU Medical i-PAD SP1 är en hjärtstartare som är lätt att använda för alla. Användning av den här hjärtstartaren är självförklarande, elektroderna är förkopplade och efter att de fästs på kroppen och analys genomförts instrueras livräddaren att göra kompressioner och guidas med hjälp av metronomen. Dessutom kan den här hjärtstartaren användas direkt både för vuxna och barn. Detta sparar värdefull tid i en nödsituation. Med sin lilla storlek så är SP1 mycket praktisk, den är lätt och är enkel att ta med sig. Reservelektroder kan förvaras säkert och dammfritt i den medföljande väskan. Även utanför väskan är denna hjärtstartare, med sitt IP-värde 55, extremt motståndskraftig mot vatten och damm. Med hjälp av en LCD-skärm visar hjärtstartaren status för batterier och elektroder, en funktion som är unik för dagens generation av hjärtstartare.

Ljuddetektor och HLR-detektion

Eftersom hjärtstartaren har en inbyggd ljuddetektor så kan den anpassa volymen på instruktionerna till omgivande ljud. Hjärtstartaren har också HLR-detektion. Med hjälp av denna känner hjärtstartaren av om HLR pågår. Om ingen HLR känns av så talar hjärtstartaren om för livräddaren att påbörja kompressioner. När kompressioner görs uppmanar hjärtstartaren livräddaren att fortsätta med HLR. 

Barn-HLR med hjälp av en barnknapp

En stor fördel med denna hjärtstartare är möjligheten att använda den för barn utan att behöva köpa barnelektroder. När läget ställs om från vuxen- till barnläge så reduceras energinivån. HLR-stödet anpassas också till protokollet för barn-HLR. Det finns även speciella barnelektroder tillgängliga. Dessa är mindre i storlek än vuxenelektroderna.

Lätt att uppdatera och läsa ut

I det ögonblick som hjärtstartaren ansluts så gör den ett elektrokardiogram (EKG) och analyserar närvaron av ventrikelflimmer eller ventrikulär takykardi (även känd som chockerbar hjärtrytm). Efter användning i skarpt läge kan data utläsas från i-PAD SP1 med hjälp av ett SD-kort. Det interna minnet kan lagra ungefär 3 timmars data eller de senaste 5 händelserna. För att kunna läsa ut data ur enheten så måste hjärtstartaren vara ansluten till en dator alternativt sätts SD-kortet in i en dator.


Egenskaper:

  • LCD-statusindikator
  • Dagliga, veckovis och månatliga självtest
  • Knapp för vuxen-eller barn-HLR
  • Ljuddetektor
  • Enkel och tydlig 
  • Lätt att läsa ut