Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

HJÄRTSÄKER ZON

Ett effektivt program för att säkra en arbetsplats – som fungerar över tiden – kräver att kunskapen i hjärt-lungräddning upprätthålls och att det finns en fungerande hjärtstartare tillgänglig.

Hjärtsäker zon paket (SIS SS 280000) innehåller allt du behöver för att hjärtsäkra din arbetsplats för ett program som fungerar över tiden och möter arbetsmiljöverkets föreskrifter. Följande ingår i vår nyckelfärdiga lösning.

Framtagande av larmrutin för just din arbetsmiljö. Vi hjälper dig att ta fram en larmrutin som är anpassad efter de förutsättningar som finns på din arbetsplats. Larmrutinen kan sedan bli en del av de redan existerande rutinerna på arbetsplatsen.
Hjärtstartare med väska och vägghållare, Skyltmaterial som ni köper eller Leasar.

Kvalitetssäkrade, årliga utbildningar som leds av instruktörer som arbetar aktivt inom ambulansen.

Våra utbildningar i hjärt-lungräddning möter också Svenska HLR-rådets riktlinjer.

Första året genomför vi en grundutbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och hur man använder en hjärtstartare på din arbetsplats och varje år därefter kommer vår instruktör tillbaka och fräschar upp kunskaperna.
Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare som blir godkänd får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören. Man kan även, om man så vill anmäla sig som sms livräddare.

Tekniskt underhåll av hjärtstartaren innefattande byte av elektroder och/eller batteri vid behov och efter användning.

Uppdatering av programvaran efter det nya riktlinjer for hjärt-lungräddning införts eller om fel upptäcks.
Lån av hjärtstartare vid fel på utrustningen och efter användning.
Hjälp av bästa placeringsställe av utrustning samt utgångsdatum för batteri och elektroder.

HLRäddning gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt säkra din arbetsplats utan en stor initial utgift. Vi hjälper dig att administrera programmet för att säkerställa att dina medarbetare har aktuell kompetens i hjärt-lungräddning, att de bibehåller kompetensen genom aktivt lärande samt att det finns hjärtstartare på arbetsplatsen.
Hjärtsäker zon paket faktureras månadsvis eller kvartalsvis och vi kan lägga upp avtalet på det sätt som passar er bäst. Ring eller skriv till oss för mer information!

Enligt Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:7), Första hjälpen och krisstöd, ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning på varje arbetsplats. Hänsyn ska tas till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns. Dessutom måste man se till att kunskaperna och färdigheterna hålls aktuella.