Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

HLR för sjukvårdspersonal S-HLR BARN

Kurslängd 4 timmar.

Max antal deltagare 6 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar rekommenderas detta utbildning till

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

Basal L-ABC

Handlingsplan, Larmrutiner, medvetandekontroll, Skapa fri luftväg,

Grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik

Grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik

Handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp

Hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid akuta situationer

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.

Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga

Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika

Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion

Förflyttning och lyftteknik

Lösa problematik på ett smidigt och effektivt sätt

Kunna lugna ner anhöriga och ge dem trygghet mm…

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.