Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

VUXEN-HLR med hjärtstartare

VUXEN-HLR med hjärtstartare

Kurslängd 2 timmar.

Max antal deltagare 16 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Varje år drabbas ca 5000 människor av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Chansen att överleva minskar med 10% för varje minut som går utan livräddande insats. HLR är viktigt vid första hjälpen, men den enda effektiva behandlingen vid hjärtstopp uppnås när bröstkompressioner och inblåsningar kombineras med behandling av en hjärtstartare tills ambulans anländer. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Ambulansens medel framkörningstid i Stockholm är ca 10 minuter.

  • När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Efter genomförd utbildning ska man kunna:

Basal L-ABC

Identifiera hjärtstopp

Reversibla orsaker till hjärtstopp

Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll

Utföra HLR med god kvalitet

Starta hjärtstartaren och följa instruktioner

Identifiera luftvägsstopp

Utföra ryggslag och buktryck

Förstå vikten av regelbunden träning

Förflyttning och lyftteknik

Lösa problematik på ett smidigt och effektivt sätt mm…

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.

Enligt Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:7), Första hjälpen och krisstöd, ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning på varje arbetsplats. Hänsyn ska tas till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns. Dessutom måste man se till att kunskaperna och färdigheterna hålls aktuella.