Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

A-HLR VUXEN

Kurslängd 8 timmar.

Max antal deltagare 6 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Denna utbildning vänder sig till sjukvårdspersonal som redan kan HLR och S-HLR.

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

HLR-rådets riktlinjer och övergripande behandlingsmål för A-HLR

Kedjan som redar liv

Undersökning enligt ABCDE

Hjärtats anatomi och fysiologi

Enkla och avancerade hjälpmedel

Allmänt om defibrillering

Säkerhet vid HLR och defibrillering

Halvautomat/manuell defibrillering och arytmitolkning

Handlingsberedskap och handlingsplan

Läkemedeltillförsel och läkemedel

Reversibla orsaker till hjärtstopp

Teamarbete och teamträning

Förflyttning och lyftteknik

Lösa problematik på ett smidigt och effektivt sätt

Etiska aspekter och krisreaktioner

Kvalitetssäkring

Vård efter hjärtstopp mm…

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.