Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

HLR för sjukvårdspersonal S-HLR VUXEN

Kurslängd 4 timmar.

Max antal deltagare 6 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus.

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

Basal L-ABC

Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering

Utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag

Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR

Behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp

Självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR

Kunna använda enkla hjälpmedel

Förflyttning och lyftteknik mm…

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.