Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

HLR för insatspersonal D-HLR VUXEN

Kurslängd 4 timmar.

Max antal deltagare 12 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.)

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

Basal L-ABC

Förstå vikten av tidig larm, tidig HLR och tidig defibrillering

Utföra HLR med god kvalitet med både en och tvålivräddarteknik

Larma och veta hur larmorganisation fungerar

Använda en andningsmask

Använda en halvautomatisk defibrillator

Använda handlingsplanen för HLR för insatspersonal (D-HLR)

Förstå vikten av regelbunden träning

Kontrollera akututrustningen

Förflyttning och lyftteknik

Lösa problematik på ett smidigt och effektivt sätt 

Förstå vad som händer fysiskt och psykiskt med en person som överlevt ett hjärtstopp mm…

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.