Sverige/Stockholm
08 420 511 66
hlr@hlraddning.se

BARN-HLR

Kurslängd 2 timmar.

Max antal deltagare 8 personer.

Pris: Fråga oss om offert?

Kursen är avsedd för alla som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. HLR på barn 0 till 1 år samt 1 år till 18 år.

När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

 

 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

Basal L-ABC

Hjärt-lungräddning beroende av barnets ålder

Kontrollera om barnet är vid medvetande

Kontrollera om barnet andas, öppna luftvägarna

Kontrollera om barnet visar livstecken

Inblåsningar, bröstkompressioner

Luftvägsstopp, främmande föremål

Lyft och bärteknik

Lösa problem på ett prehospitalt tänk

Lugn och lugnande mm….

 

 

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper. Varje deltagare får också ett kunskapsbevis som signeras av instruktören.